Temat: Cechy podzielności liczb przez 3 i 9. 1) Proszę zapisać temat lekcji do zeszytu. 2) Następnie, przed przystąpieniem do dalszej pracy, proszę o przeczytanie wprowadzenia do ww. tematu lekcji, tzn. tekstu ze strony 187 z podręcznika do klasy 4. 3) Później należy przepisać do zeszytu do matematyki tekst wyróżniony na niebiesko ze str. 187 z podręcznika. Ćwiczenie 1 Przepisać (ze zrozumieniem) do zeszytu przykład 1 ze strony 187 z podręcznika do kl. 4. Ćwiczenie 2 Przepisać uważnie do zeszytu…
Czytaj więcej...
Notatka: Przysłówek: - nieodmienna część mowy - odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? - najczęściej jest określeniem czasownika - część przysłówków pochodzi od przymiotników, np. zły-źle, wesoły-wesoło Zadania do wykonania: - zad.4,5,8 str.168 (podręcznik) – zapis w zeszycie
Czytaj więcej...
Zapisz temat w zeszycie -"Organizmy różnych warstw lasu."Przeczytaj treści z podręcznika str. 160 - 164. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia str. 84, 85.
Czytaj więcej...