Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych 1) Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie do matematyki. 2) Następnie, proszę o zapoznanie się z przykładem 1 ze strony 177 z podręcznikado klasy 5, zwracając uwagę na trzy różne sposoby zaproponowanych rozwiązań, 3) Oraz przepisać do zeszytu sposób III (pisemny). 4) Następnie należy ze zrozumieniem przepisać do zeszytu przykład 2 ze str. 177 oraz przykład 4 ze strony 179 z podręcznika. 5) Wykonać pisemnie wszystkie obliczenia do zadania 1 ze strony 179. Praca domowa dla…
Czytaj więcej...
Napisz w zeszycie temat - "Grzyby - różnorodność, budowa, czynności życiowe".Przeczytaj treści z podręcznika str. 92 - 97. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia str. 40, 41.
Czytaj więcej...
Temat: Pizza delivery dog. Uczeń słucha historyjki ze str. 84 w podręczniku. Następnie uzupełnia zadanie 1,2 ze str. 84 dotyczące treści dialogu. Uczeń powtarza nazwy dni tygodni i miesięcy. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...