Temat:Przedstawiamy poznaną legendę w formie komiksu. Zdalnie Proszę przeczytać utwór str.239 (podręcznik). Zadania do wykonania:1 -4,str.240 (podręcznik). Zadanie domowe: - zad.5,str.240 (podręcznik).
Czytaj więcej...
http://janusz218.clickmeeting.com/geografia-klasa-5
Czytaj więcej...
Temat: Udzielamy pierwszej pomocy. Przypominamy zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Podręcznik strony 8 – 40.
Czytaj więcej...