Temat: Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności o liczbach całkowitych. Ze strony 223 z Podręcznika dla klasy 5, rozwiązać zadania od 1 do 10 , zapisując wszystkie działania i obliczenia do zadań w zeszycie do matematyki.
Czytaj więcej...
Temat: Jagiellonowie w EuropieŚrodkowej. Zajęcia online
Czytaj więcej...