Temat:Księga, która mówi o początku. Proszę przeczytać tekst str.190-193 (podręcznik) Notatka: Epitet – środek stylistyczny(najczęściej przymiotnik) pełniący w tekście funkcję określenia rzeczownika,np smak przedziwny. Motto – cytat poprzedzający główną treść dzieła,umieszczony tam celowo przez autora. Najczęściej zawiera myśl przewodnią utworu I służy do ukierunkowania czytelnika. Zadanie do wykonania: Zapisz w punktach biblijne stworzenie świata na podstawie przeczytanego tekstu,np Pierwszego dnia …….. Drugiego dnia……. itd.
Czytaj więcej...
Temat: Kościół i kultura na zachodzie Europy. Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 134. Następnie w zeszycie opisujemy zakony średniowieczne.
Czytaj więcej...