Temat:Dodajemy określenia, czyli budujemy zdania rozwinięte. Notatka: Związki podrzędne – to takie związki wyrazowe, w których jeden wyraz jest ważniejszy od drugiego. Jeden z nich jest określający, a drugi – określany, np.ugryzł (co?) - jabłko. Związki współrzędne to takie związki wyrazowe,w których wyrazy są jednakowo ważne, np. Niebo I ziemia. Grupa podmiotu – tworzy podmiot ijego określenia (oraz określenia tych określeń),np.Bardzo cenne perły znajdowały się na dnie morza. Grupa orzeczenia – tworzy orzeczenie I jego określenia (oraz określenia tych określeń),…
Czytaj więcej...
Temat: She asked me to babysit. Uczeń słucha dialog ze strony 82 w podręczniku. Odpowiada na pytania dotyczące tekstu zad. 2 str. 82. Tłumaczy zwroty z zadania 3 str. 82. W ramach utrwalenia słownictwa z poprzedniej lekcji uzupełniamy zad.4 str. 81 w podręczniku. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...