Napisz w zeszycie temat - "Gady - adaptacje do środowiska lądowego"Przeczytaj treści z podręcznika str. 103 - 106. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia str. 44, 45.Dla osób, które nie mają ćwiczeń, wysyłam ćwiczenia w załączniku.
Pobierz załącznik:
Czytaj więcej...
Temat: Cooking nouns. Uczeń przyswaja nazwy pojemników i sprzętów kuchennych. Zapisuje nazwy w zeszycie i tworzy obrazkową mapę myśli. Uzupełnia zadanie 5 str. 81, zadanie 9 str. 83. Słucha dialogu ze strony 84 w podręczniku i odpowiada na pytania z zadania 1 str. 84. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...