Temat: Dawno temu,gdy znaki ryto w kamieniu… Poznajemy historię książki. OnlineCzytamy tekst – str. 230 (podręcznik).Wymieniamy najważniejsze etapy rozwoju książki.Omawiamy funkcje tytułu i podtytułu książki.Zapisanie notatki.
Czytaj więcej...
Temat: Obliczanie objętości i pola powierzchni prostopadłościanów- zadania. Rozwiązać zadania 9, 10, 11 i 12 ze strony 226 z Podręcznika dla klasy 6. Dla chętnych: Zadanie 13 i 14 ze strony 226 z podręcznika.
Czytaj więcej...
Temat: Napoleon Bonaparte tworzy nawy ład w Europie. Zajęcia online
Czytaj więcej...