Temat: Obliczanie pól powierzchni wielokątów- rozwiązywanie zadań utrwalających. W dniu dzisiejszym, proszę o rozwiązanie testu z podrozdziału: Sprawdź siebie, ze strony 185 i 186 z podręcznika do klasy 6. Rozwiązania zadań tego testu proszę o odesłanie mailem tego samego dnia , czyli 01.04.2020 r. , w przeciwnym razie testy wysłane do mnie innego dnia nie będą ocenione.
Czytaj więcej...
Temat:”Szatan z siódmej klay” jako przykład współczesnej powieści detektywistycznej. Proszę rozwiązać krzyżówkę i wkleić do zeszytu. Notatka: Podstawowe cechy powieści: 1. Utwór pisany prozą. 2. O wydarzeniach opowiada narrator. 3. Utwór obszerny, często podzielony na rozdziały. 4. Występuje duża liczba postaci. 5. Utwór wielowątkowy. 6. Wątek główny tworzy akcję. 7. Przedstawia szerokie tło,np.historyczne, geograficzne. Powieść detektywistyczna – jej tematem jest śledztwo, a cechą charakterystyczną trzy podstawowe elementy:przestępstwo,ofiara, detektyw.
Czytaj więcej...
Temat: Prusy, Austria, Rosja –absolutyzm oświeceniowy. Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 142. Następnie w zeszycie odpowiedz dlaczego Prusy stały się potęgą militarną oraz wymień dokonania Piotra I Wielkiego.
Czytaj więcej...