Temat: We’ve brought dessert. Uczeń słucha a następnie czyta dialogu ze strony 82 w podręczniku. Odpowiada na pytania dotyczące tekstu z zadania 2 str. 82. Tłumaczy zwroty z zadania 3 str. 82. W ramach powtórzenia słownictwa z poprzedniej lekcji uzupełniamy zad. 6 str. 81 w podręczniku. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...
Temat: Kultura Oświecenia. Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 134, następnie zobaczyć film https://www.youtube.com/watch?v=MseLZVz12cs oraz w zeszycie szczegółowo opisać jeden z wynalazków oświecenia (wynalazki z tabeli strona 138).
Czytaj więcej...