Temat: Klasa 6 oraz...bracia Lumiere polecają kino! Online Czytamy tekst str.239 (podręcznik). Wykonujemy zad.1-3,str.241 (podręcznik).
Czytaj więcej...
Temat: Udzielamy pierwszej pomocy. Przypominamy zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Podręcznik strony 8 – 40.
Czytaj więcej...