Temat: Obliczanie pól powierzchni dowolnych wielokątów- rozwiązywanie zadań. 1) Proszę o rozwiązanie zadania 1 ze strony 183 z rozdziału : Zadania utrwalające. Z podręcznika do klasy 6. 2) Zadania 4 i 5 ze strony 184 z rozdziału : Zadania utrwalające z podręcznika do klasy 6. 3) Uczniowie chcący jeszcze bardziej rozwijać swoje umiejętności, mogą dodatkowo rozwiązać po dwa dowolne zadania ze strony 184 z rozdziału : Zadania utrwalające z podręcznika do klasy 6.
Czytaj więcej...
Temat:Opis Adasia Cisowskiego – bohatera powieści “Szatan z siódmej klasy”. Plan opisu: 1. Kim jest? (ogólne informacje na temat Adasia i jego rodziny). 2. Jak wygląda? (informacje na temat wyglądu zewnętrznego bohatera). 3. Jakimi cechami się odznacza? (informacje na temat cech charakteru,umysłowości chłopca wraz z uzasadnieniem). 4.Jaka jest moja opinia o bohaterze? (własne zdanie o bohaterze, będące podsumowaniem). Praca domowa Opiszę Adasia Cisowskiego -bohatera powieści “Szatan z siódmej klasy”.
Czytaj więcej...