Thema: Was hast du am Montag? Uczniowie wykonują swoją codzienną sesję. www.instaling.pl (lekcja online). Szczególnie zwracając uwagę na dni tygodnia i przedmioty szkolne. Po zakończonej sesji otwierają podręcznik na stronie 59 i wykonują ćwiczenie 6a (dobierz odpowiedzi do pytań) i 6b (wpisać słówka). Same odpowiedzi wysyłają do nauczyciela. Dla chętnych (dodatkowa ocena). -Uczniowie wykonują swój plan lekcji. Zadanie można wykonać w zeszycie albo na komputerze i przesłać nauczycielowi.
Czytaj więcej...
Temat: My camping blog. Uczeń słucha a następnie tłumaczy tekst z zad. 2 str. 76 w podręczniku. Odpowiada na pytanie z zadania 1 str. 76. Tworzy własną wypowiedź na temat wakacji. Korzystamy z platformy e-desk
Czytaj więcej...
Temat:Konferencja pokojowa w Paryżu. Proszę przeczytać temat z podręcznika strona 172. Następnie odpowiedz na ankietę online.
Czytaj więcej...