Temat: O kolokwializmach. (lekcja online) Materiały: prezentacja podręcznik „Gramatyka i stylistyka” (s. 53-54) ćwiczenia „Gramatyka i stylistyka” (s. 86-88)
Czytaj więcej...
Temat: Ćwiczenia utrwalające struktury i czasy gramatyczne. Uczeń odróżnia czasy gramatyczne. Uzupełnia luki. Uczeń korzysta ze strony www.ang.pl Uczeń uzupełnia kartę pracy przesłaną przez nauczyciela.
Czytaj więcej...