Thema: Ich habe mein Handy verloren. Uczniowie wykonują swoją codzienną sesję, www.instaling.pl Szczególnie zwracając uwagę na czasowniki w formie przeszłej. Po zakończonej sesji oglądają filmik: https://www.youtube.com/watch?v=G279nhCQLkI . Jako zadanie domowe proszę o szczerą odpowiedź, czy treść filmu była zrozumiała. Zdaję sobie sprawę, że czas przeszły Perfekt jest trudny dla uczących się niemieckiego.
Czytaj więcej...
Temat: Działania w zbiorze liczb wymiernych - powtórzenie materiału z poprzednich etapów nauki c.d. Proszę rozwiązać zadanie 1, 2, 3 i 4 ze strony 156 z podręcznika dla klasy 8. Dla uczniów chcących pracować więcej: zadania pozostałe ze strony 156.
Czytaj więcej...
Temat: Zdania przydawkowe. Uczeń zapisuje do zeszytu notatkę na temat zdań przydawkowych.(podaną przez nauczyciela ) Uzupełnia karty pracy przesłane przez nauczyciela w celu utrwalenia wiadomości.
Czytaj więcej...
Temat: Daleki Wschód –Chiny i Japonia. Przeczytaj temat z podręcznika strona 143. Następnie odpowiedz na pytania w ankiecie online.
Czytaj więcej...