Temat: Działania w zbiorze liczb wymiernych –ciąg dalszy powtórzenia materiału z poprzednich etapów nauki . Proszę w zeszycie do matematyki rozwiązać zadania powtórzeniowe nr 9, 10, 11, 12 ze strony 157z podręcznika do matematyk do kl.8 oraz zadanie 19 ze strony 158 i 22 ze str. 159 z podręcznika.
Czytaj więcej...
Temat: Alkohole właściwości Cel lekcji: Poznajemy właściwości alkoholi Nacobezu: - wyjaśnię co to jest fermentacja alkoholowa - wyjaśnię co to są alkohole i jak są zbudowane. - potrafię napisać wzór sumaryczny i półstrukturalny alkoholu (metanol, etanol, propanol, butanol, pentanom). - wymienię właściwości chemiczne i fizyczne metanolu i etanolu. podręcznik str. 159 – 166, zeszyt ćwiczeń zeszyt ćwiczeń str. 76- 78 , https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/Dn8wj39qS
Czytaj więcej...
Temat: Proces integracji europejskiej. Przeczytaj temat z podręcznika strona 147. Następnie w zeszycie do historii wymień etapy procesu integracji europejskiej.
Czytaj więcej...