Plan zajęć zdalnych

Plan zajęć zdalnych (0)

 

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Poniedziałek

Język angielski

Historia

w-f

Matematyka

Historia

w-f

Język angielski

Historia

W-f

Matematyka

Język angielski

Historia

Język niemiecki

W-f

 

Język niemiecki

Historia

Matematyka

Język angielski

 

Wtorek

Język polski

Przyroda

Matematyka

Język polski

Język angielski

Matematyka

Informatyka

Geografia

Język polski

Matematyka

Geografia

Język polski

Biologia

Fizyka

Informatyka

 

Język polski

Fizyka

Biologia

 

Środa

Matematyka

Język polski

Technika

W-f

Historia

Język polski

Muzyka

W-f

Język polski

Matematyka

Technika

W-f

Język polski

Język niemiecki

Chemia

Historia

W-f

 

Matematyka

Chemia

Historia

Język niemiecki

W-f

Czwartek

Przyroda

Język angielski

Informatyka

Matematyka

Biologia

Język angielski

Język angielski

Biologia

Informatyka

Biologia

Język angielski

Fizyka

Matematyka

 

Język polski

Fizyka

Język angielski

Informatyka

Piątek

Język polski

Matematyka

Plastyka

Muzyka

Język polski

Geografia

Technika

Plastyka

Matematyka

Język polski

Historia

Muzyka

Plastyka

Geografia

Matematyka

Chemia

Język polski

Muzyka

Plastyka

 

Język polski

Matematyka

Chemia

Geografia

W-f