4.jpg
15 września uczniowie klasy III włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki. Zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania książki „Kropka”, którą napisał Peter Reynolds. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce, zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Święto, które zapoczątkowała ta książka jest obecnie obchodzone w wielu krajach świata, po to, aby przypominać dzieciom jak ważna jest wiara w siebie i odwaga. Ma zachęcać uczniów do odkrywania swoich talentów i kreatywnej zabawy. My bawiliśmy się bardzo dobrze :)
Czytaj więcej...
Pomoce dydaktyczne z „rezerwy części oświatowej subwencji” W ramach programu MEN dot. „podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”, dzięki działaniom Gminy Blachownia, szkoła nasza pozyskała sprzęt komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) na kwotę 75 000 zł. Pracownie szkolne zostały wyposażone w m.in. : 4 monitory interaktywne , laptopy, tablety, mikroskopy biologiczne, stół laboratoryjny, programy multimedialne, zestawy preparacyjne, odczynniki chemiczne, globusy i inne drobne pomoce dydaktyczne.
Czytaj więcej...
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Lekcja: Enter”. Nauczyciele wzięli udział w 32-godzinnym cyklu szkoleń, które miały na celu pokazać korzyści wynikające z wykorzystywania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania. Ułatwieniem w przeprowadzaniu lekcji z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych są ekrany multimedialne, w które od pewnego czasu jest wyposażona nasza szkoła. 14 czerwca uczniowie kl. II wzięli udział w lekcji pokazowej z udziałem pani dyrektor. Tematem zajęć było powtórzenie wiadomości o częściach mowy. Uczniowie m.in: oglądali film edukacyjny…
Czytaj więcej...
Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż zgodnie z procedurą, 08.06.2021 r. odbyły się ostateczne wybory patrona naszej szkoły. Przypominamy, że głosowaliśmy na jednego spośród 3 kandydatów. Miło nam zakomunikować, iż wolą całej społeczności szkolnej i pracowników nasza placówka będzie nosiła imię: Marii Skłodowskiej – Curie, której kandydatura otrzymała 57 głosów. Uprawnionych do głosowania było 76, oddało głos 67. Pozostałe głosy przypadły następująco: Józef Piłsudski – 10 74 Górnośląski Pułk Piechoty– 0 Głosy liczyła komisja pod opieką : p. Michała Wręczyckiego i p.…
Czytaj więcej...
W dniu 8 czerwca uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Cisiu uczestniczyły w swoim pierwszym głosowaniu na patrona szkoły. Na początku zostali zapoznani z zasadami glosowania, które przedstawiła im p. Anna Langner. Następnie złożyły swój podpis na liście wyborców i otrzymały karty do głosowania, gdzie oddały swój głos.
Czytaj więcej...
W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III mieli możliwość wzięcia udziału w II Gminnym Konkursie Językowo- Plastycznym „My First Picture Dictionary” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni. Z wielką przyjemnością informujemy, że wyróżnienie w konkursie otrzymała nasza uczennica z klasy II Julia Wróbel. Serdecznie gratulujemy!
Czytaj więcej...
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju Tegoroczne hasło „An open worldbegins with an open world” Boimy się tego, czego nie znamy, dlatego należy zachęcaćdzieci i młodzież do poznawania innych kultur i zwyczajów, języków i wierzeń. Uczniowie naszej szkoły skorzystali z tej możliwości. Na lekcji zdalnej języka angielskiego klasa 6,7 i 8 obejrzała ciekawy materiał audiowizualny udostępniony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach na temat eksperymentalnych badań DNA na skutek którego nawiązała się dyskusja na temat pochodzenia ludzi, tolerancji i…
Czytaj więcej...
W dniu 21.05.21r. uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w klasowej uroczystości „Pasowania na czytelnika”. Inicjatorem wydarzenia była p. Anna Langner, która przygotowała na tę okoliczność różne zadania, które wiązały się przede wszystkim ze znajomością dziecięcej literatury oraz zasad obchodzenia się z książką. Po części zadaniowej dzieci wypowiedziały słowa ślubowania a p. dyr. szkoły Anita Walczak dokonała uroczystego pasowania na czytelnika każdego ucznia. Na pamiątkę każdy otrzymał piękny dyplom oraz odznakę. Na zakończenie uczniowie przedstawili swoje wiersze oraz piosenkę. Bardzo dziękujemy za…
Czytaj więcej...
WYNIKI GMINNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNO – LITERACKO – FOTOGRAFICZNEGO „TWOJA POSTAĆ WYGLĄDA MI ZNAJOMO” Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki naszego konkursu. Przypomnijmy: zadaniem uczestników było wcielenie się w dowolnego bohatera literackiego. Następnie należało zrobić zdjęcie, które wraz z opisem przedstawianej postaci, trzeba było przesłać na adres mailowy szkoły. Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń jury konkursu, wraz z organizatorem, zdecydowało, że nagrodzone zostaną wszystkie nadesłane prace: Aleksandra Cierpioł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu, klasa 1, Vaiana z książki "Vaiana: skarb oceanów";…
Czytaj więcej...