4.jpg

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO OD 26.10.2020 r .

 

 

1. Nauka dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian i odbywa się w sposób stacjonarny.

 

 2.Nauka dla uczniów klas 4-8 odbywa się:

 

 a) zajęcia online i z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w czasie rzeczywistym za pomocą Microsoft Teams

 

 b) w formie uzupełnienia do metody onilne; nauczyciel udostępnia materiały na platformie Microsoft Teams a także e-dzienniku Vulcan (np. linki do stron, nagrania, prezentacje, pliki)

 

 3.Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji (lekcja rozpoczyna się zgodnie z godzinami rozpoczynania kolejnych lekcji).

 

 4.Jedna lekcja online trwa 45 minut (z uwzględnieniem w tym czasie nieprzewidzianych problemów technicznych ).

 

 5.Każdy uczeń klasy 4-8 ma darmowy dostęp do pakietu Office 365, którego częścią jest Microsoft Teams. Aby usprawnić pracę online, uczeń powinien zalogować się na stronie www.office.com według wskazanego loginu i hasła i pobrać aplikację MS Teams.

 

 6.Pytania związane organizacją lekcji należy kierować bezpośrednio do nauczyciela poprzez e-dziennik I platformę Microsoft Teams.

 

 7. Uczniowie powinni być zalogowani do MS Teams w czasie rzeczywistym; nauczyciele z kolejnych lekcji według planu nawiążą z nimi kontakt.

 

 8.Podczas zajęć online będzie sprawdzana obecność.

 

 9.Tematy lekcji , oceny uzyskane w czasie nauczania zdalnego oraz frekwencja zapisywane będą w dzienniku elektronicznym. Udział w lekcji online oznaczony będzie dla ucznia jako „obecność”. Nieobecność ucznia podczas zajęć będzie zaznaczona jako „nb”. W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia, po indywidualnym kontakcie z nauczycielem, realizuje on materiał z lekcji w innej, ustalonej formie (np. karta pracy, itd.)

 

 10.W przypadku zwolnienia lekarskiego nauczyciela, zajęcia będą odwołane (informacja na dzienniku elektronicznym,  plan lekcji),

 

 11.Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania, w tym m.in. informowanie, że dziecko nie może brać udziału w zajęciach online np. z powodu choroby w podanym okresie czasu.

 

 12.Zajęcia pozalekcyjne odbywają się również według planu, w sposób ustalony indywidualnie z nauczycielem prowadzącym.