4.jpg

Drodzy Rodzice!

 

Zgodnie z nowymi obostrzeniami od poniedziałku 9.11.2020r. do piątku 27.11.2020r. uczniowie klas 1-3 przechodzą na zdalne nauczanie, zaś uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę zdalną.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 5.11.2020r. od 9.11.2020r. szkoły podstawowe zobowiązane są do zapewnienia opieki uczniom klas 1-3, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą do rodziców, którzy zaangażowani są w wyżej wymienioną działalność, a których dzieci klas 1-3 wymagają opieki, o zgłoszenie takiej potrzeby do wychowawców klas 1-3.

 

W wiadomości do dyrektora proszę o określenie dni i godzin, w których opieka będzie wymagana. Informacje te są niezbędne dla zapewnienia opieki dla dzieci.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Dyrektor  Anita Walczak