4.jpg

Subwencja Oświatowa 0,4%

Pomoce dydaktyczne z  „rezerwy części oświatowej subwencji”

W ramach programu MEN dot. „podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”, dzięki działaniom Gminy Blachownia, szkoła nasza pozyskała sprzęt komputerowy, multimedialny, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) na kwotę 75 000 zł.

Pracownie szkolne zostały wyposażone w m.in. : 4 monitory interaktywne , laptopy,  tablety, mikroskopy biologiczne, stół laboratoryjny, programy multimedialne, zestawy preparacyjne, odczynniki chemiczne,  globusy  i inne drobne pomoce dydaktyczne.